Facebook JPBD
Twitter
Youtube JPBD Perak

Polisi EKSA

Amalan EKSA membentuk  setiap warga Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Perak Darul Ridzuan supaya mempunyai komitmen dan disiplin yang tinggi bagi mewujudkan persekitaran berkualiti dengan mengutamakan kebersihan, kekemasan, keselesaan, keceriaan dan keselamatan.