Facebook JPBD
Twitter
Youtube JPBD Perak

Jadual Mesyuarat Jawatankuasa Perancang Negeri Perak Tahun 2016

  • Mesyuarat Jawatankuasa Perancang Negeri Perak Bil 1/2016 - 5 Mei 2016
  • Mesyuarat Jawatankuasa Perancang Negeri Perak Bil 2/2016 - 
  • Mesyuarat Jawatankuasa Perancang Negeri Perak Bil 3/2016 -