Facebook JPBD
Twitter
Youtube JPBD Perak

Penubuhan Jawatankuasa Perancang Negeri Perak

Penubuhan Jawatankuasa Perancang Negeri adalah mengikut Akta Perancang Bandar dan Desa 1976 (Akta 172)

Share