Facebook JPBD
Twitter
Youtube JPBD Perak

Dasar Kualiti

Jabatan Beriltizam Memberi Perkhidmatan Perancangan Bandar & Desa Yang Cekap dan Berkesan Melalui Perancangan dan Pengawalan Penggunaan Tanah dan Bangunan Berteraskan Sistem Pengurusan Kualiti Yang Mengutamakan Peningkatan Produktiviti dan Sistem Perkhidmatan Penyampaian Secara Berterusan" . Jesturu itu, jabatan ini telah memperoleh persijilan MS ISO 9001:2008.

sijil iso 2008