• Laman Utama
  • MENGENAI PlanMalaysia@Perak
  • Ketua Pegawai Maklumat (CIO)

shahidi 2

SHAHIDI BIN YUSOP
TIMBALAN PENGARAH J52

e-mel : shahidi at perak.gov.my

Telefon  : 05-2095782 |  Fax : 05-2553022

   Peranan dan Tanggungjawab CIO Jabatan adalah seperti berikut:
 1.   Menyelaras dan mengurus PLANMalaysia@Perak dalam melaksanakan tugas-tugas yang melibatkan keselamatan ICT Jabatan
 2.  Memastikan semua pengguna memahami dan mematuhi Dasar Keselamatan ICT
 3.  Menyelas pelan latihan, pengurusan risiko dan pengauditan berkaitan keselamatan ICT
 4.  Bertanggungjawab ke atas perkara-perkara yang berkaitan Keselamatan ICT Jabatan