Facebook JPBD
Twitter
Youtube JPBD Perak
  • Laman Utama
  • MENGENAI PlanMalaysia@Perak
  • Piagam Pelanggan
  • Pencapaian Piagam Pelanggan

Pencapaian Piagam Pelanggan Tahun 2015

Pelaporan PENCAPAIAN Piagam Pelanggan oleh JPBD Perak dibuat secara tahunan.

Berikut ialah Pencapaian Piagam Pelanggan JPBD Perak bagi Tahun 2015.

 Piagam Pelanggan

 Pencapaian (Peratus)

Piagam Pelanggan 1
MengURUSETIAKAN Mesyuarat Jawatankuasa Perancang Negeri Tiga (3) Kali Setahun
100 %
Piagam Pelanggan 2
Memberi ulasan perancangan BAGI PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG Tidak Melebihi 14 Hari
60 %
Piagam Pelanggan 3
MENYELARAS PENYEDIAAN rt DAN RKK SERTA MEMANTAU PERLAKSANAaNYA Berdasarkan Program Rancangan Malaysia 5 Tahun
100 %
Piagam Pelanggan 4
MENYEDIA PELAN PROJEK KHAS Dalam Tempoh 60 Hari
100 %
Piagam Pelanggan 5
MENGADAKAN MESYUARAT DENGAN KETUA UNIT PUSAT SETEMPAT (OSC) Dua (2) kali setahun
33 %
Piagam Pelanggan 6
MENYAMPAIKAN KEPUTUSAN BERTULIS LEMBAGA RAYUAN KEPADA PERAYU DAN RESPONDEN Dalam Tempoh 10 Hari Dari Tarikh Keputusan Diterima Daripada Pengerusi Lembaga Rayuan
100 %
Piagam Pelanggan 7
MEMBEKAL MAKLUMAT PERANCANGAN (KATEGORI TIDAK BERPERINGKAT) Dalam Tempoh 5 Hari
93 %
Piagam Pelanggan 8
MEMBERI LAYANAN KAUNTER DENGAN BERBUDI BAHASA Dalam Tempoh 5 Minit
100 %
Piagam Pelanggan 9
MEMBERI ULASAN PERANCANGAN KE ATAS PERMOHONAN PERANCANGAN TAPAK Dalam Tempoh 30 Hari
95 %
Piagam Pelanggan 10 MEMBUAT KEPUTUSAN TERHADAP PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG DI BAWAH SUB SEJSYEN 5(2), AKTA 172 Tidak Melebihi 108 Hari 100 %

Piagam Pelanggan 11 MEMBERI MAKLUMBALAS KEPADA PERTANYAAN/MAKLUMBALAS/ADUAN DITERIMA MENERUSI INTERNET
Dalam Tempoh 7 Hari

100 %

 sumber : Bahagian Perancangan Korporat JPBD Perak