Facebook JPBD
Twitter
Youtube JPBD Perak
  • Laman Utama
  • MENGENAI PlanMalaysia@Perak
  • Piagam Pelanggan
  • Piagam Pelanggan JPBD Perak

Piagam Pelanggan

 

MATLAMAT PEWUJUDAN PERSEKITARAN YANG BERKUALITI DAN SEJAHTERA

MELALUI PERKHIDMATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA YANG CEMERLANG, GEMILANG DAN TERBILANG

DENGAN ITU KAMI BERJANJI

MENGURUSETIAKAN MESYUARAT JAWATANKUASA PERANCANG NEGERI
3 Kali Setahun

MEMBERI ULASAN PERANCANGAN
Tidak Melebihi 14 Hari

MEMBUAT KEPUTUSAN TERHADAP PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG DI BAWAH SEKSYEN 5(2), AKTA 172
Tidak Melebihi 108 Hari

MEWARTAKAN RANCANGAN STRUKTUR NEGERI (RSN)
Dalam Tempoh 6 Bulan selepas persetujuan Pihak Berkuasa Negeri

MENYEDIAKAN KAJIAN SEMULA RANCANGAN STRUKTUR NEGERI (RSN)
Dalam Tempoh 5 tahun selepas pewartaan

MENYELARAS DAN MENYEDIAKAN PELAN PROJEK KHAS
Dalam Tempoh 60 hari

MENGADAKAN MESYUARAT DENGAN KETUA UNIT PUSAT SETEMPAT (OSC)
Setiap 6 bulan

MENYAMPAIKAN KEPUTUSAN BERTULIS LEMBAGA RAYUAN KEPADA PERAYU DAN RESPONDEN
Dalam Tempoh 10 Hari Dari Tarikh Keputusan Diterima Daripada Pengerusi Lembaga Rayuan

MEMBEKAL MAKLUMAT PERANCANGAN (KATEGORI TIDAK BERPERINGKAT)
Dalam Tempoh 5 Hari

MEMBERI LAYANAN KAUNTER DENGAN BERBUDI BAHASA
Dalam Tempoh 5 Minit