Facebook JPBD
Twitter
Youtube JPBD Perak

PLANMalaysia@Perak Sepintas Lalu

Pada tahun 1921, Jabatan Perancang Bandar dan Desa telah ditubuhkan di Kuala Lumpur dengan pelantikan En.Charles C.Reade seorang bangsa Inggeris sebagai Pegawai Perancang Kerajaan bagi Negeri-negeri Melayu Bersekutu (Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang). Pada tahun 1929, Pejabat Perancang Bandar di Ipoh telah dibuka tetapi terpaksa ditutup pada tahun 1933 kerana kesulitan kewangan. Ketika itu perancangan bandar hanya dijalankan bagi bandar-bandar utama seperti Ipoh, Taiping, Kuala Kangsar dan Teluk Intan. Peranannya ketika itu hanyalah memberi kemudahan jalan perhubungan dan merancang penempatan secara ringkas dan kecil-kecilan di mana pada 10 April 1931 pelan bandar bagi Bandar Ipoh diwartakan sebagai "Ipoh (Kinta) Town Plan B3" atau lebih dikenali sebagai Pelan B3.

PlanMalaysia (2)

Pada 1 Jun 1956 Pejabat Perancang Bandar dan Wilayah bagi Negeri Perak ditubuhkan dengan seramai 7 orang anggota bertempat di Bangunan Dewan Bandaraya Ipoh. Pada 1 Januari 1959 Jabatan Perancang Bandar dan Desa Negeri Perak diwujudkan dan perkhidmatannya diperluaskan meliputi seluruh Negeri Perak. Warga jabatan telah meningkat kepada 20 orang pada tahun 1970 dan pada masa ini jabatan mempunyai 86 warga. Pertambahan tenaga kerja ini adalah sejajar dengan keperluan semasa dan cabaran kepesatan pembangunan yang dihadapi oleh Negeri Perak khususnya dalam aspek perancangan bandar dan desa. Justeru itu peranannya seperti penyediaan pelan-pelan bandar diperluaskan kepada semua bandar-bandar dan penempatan utama di Negeri Perak dan perancangan pembangunan berasaskan kepada pelan-pelan yang disediakan.

 

 

Offcanvas

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.