Facebook JPBD
Twitter
Youtube JPBD Perak

Keahlian Jawatankuasa Perancang Negeri Perak

Ahli Tetap

Bil Jawatan/ Nama
1

Y.A.B. Menteri Besar Perak
[Pengerusi]

2

Y.B. Pengerusi Jawatankuasa Industri, Pelaburan, Pembangunan Usahawan, Pelancongan Dan Hal Ehwal Wanita, Perak Darul Ridzuan

(Timbalan Pengerusi)

3 Y.B. Pengerusi Jawatankuasa Infrastruktur, Kemudahan Awam,
Tenaga Dan Air, Perak Darul Ridzuan
4 Y.B. Pengerusi Jawatankuasa Kesihatan, Kerajaan Tempatan, Hal Ehwal Pengguna, Alam Sekitar, Pengangkutan Dan Hal Ehwal Bukan Islam, Perak Darul Ridzuan
5

Y.B. Pengerusi Jawatankuasa Penerangan, Pembangunan
Luar Bandar, Pembasmi Kemiskinan, Perladangan Dan Kebajikan, Perak Darul Ridzuan

7 Y.B. Setiausaha Kerajaan Negeri Perak

(Y.B. Dato