Facebook JPBD
Twitter
Youtube JPBD Perak

Perkhidmatan Bayaran Perancangan Rayuan

Rayuan akan dikenakan kepada Lembaga Rayuan dan mengikut keperluan proses rayuan itu, iaitu:

NO
JENIS PEMBAYARAN

KADAR
i. Payment upon filing an appeal under rule 4 (2)

- RM 100

ii.
Preparation of payment documents for trial under Rule 6
- RM 200
iii.
Payments hearing notice under Rule 8 (3)
- RM 100 for each notice
iv.
Payments to each witness summons under rule 13 (1)
- RM 100 for each notice
v.

Payments to each witness summons to produce documents under rule 13 (2).

- RM 200 for each notice
vi.
Provide evidence and entry fee chairman
- RM 200 for each copy
vii.
Document preparation fee decision of the Appeal
- RM 200 for each copy