Rancangan Tempatan (RT) yang telah diwartakan adalah seperti berikut:

     RTD LM 2035    

 

 

Rancangan Tempatan Daerah Larut Matang 2035

No. Warta: 545

Tarikh Warta: 15 Februari 2018

Maklumat:

 • Laporan ini boleh didapati di Kaunter Bahagian Rancangan Pembangunan dan Projek Khas, Tingkat 3, PLANMalaysia@Perak. 
 • Harga Jualan RM300/ set dan CD RM50/ set.
     RTD MANJUNG 2030      

 

 

Rancangan Tempatan Daerah Manjung 2030

No. Warta: 1921

Tarikh Warta: 6 Julai 2017

Maklumat:

 • Laporan ini boleh didapati di Kaunter Bahagian Rancangan Pembangunan dan Projek Khas,Tingkat 3, PLANMalaysia@Perak. 
 • Harga Jualan RM300/ set dan CD RM50/ set.
     RTD SELAMA 2030    

 

 

Rancangan Tempatan Daerah Selama 2030

No. Warta: 3262

Tarikh Warta: 23 November 2017

Maklumat:

 • Laporan ini boleh didapati di Kaunter Bahagian Rancangan Pembangunan dan Projek Khas,Tingkat 3, PLANMalaysia@Perak. 
 • Harga Jualan RM300/ set dan CD RM50/ set.
     RTD KAMPAR 2030    

 

 

Rancangan Tempatan Daerah Kampar 2030

No. Warta: 1267

Tarikh Warta: 26 Mei 2016

Maklumat:

 • Laporan ini boleh didapati di Kaunter Bahagian Rancangan Pembangunan dan Projek Khas,Tingkat 3, PLANMalaysia@Perak. 
 • Harga Jualan RM300/ set dan CD RM50/ set.
     RTD LM 2035    

 

 

Rancangan Tempatan Daerah Hulu Perak 2030

No. Warta: 2106

Tarikh Warta: 3 Ogos 2017

Maklumat:

 • Laporan ini boleh didapati di Kaunter Bahagian Rancangan Pembangunan dan Projek Khas,Tingkat 3, PLANMalaysia@Perak. 
 • Harga Jualan RM300/ set dan CD RM50/ set.
     RTD PRK TGH 2030    

 

 

Rancangan Tempatan Daerah Perak Tengah 2030

No. Warta: 1923

Tarikh Warta: 6 Julai 2017

Maklumat:

 • Laporan ini boleh didapati di Kaunter Bahagian Rancangan Pembangunan dan Projek Khas,Tingkat 3, PLANMalaysia@Perak. 
 • Harga Jualan RM300/ set dan CD RM50/ set.
     RT MD BT GJH 2025    

 

 

Rancangan Tempatan Daerah Hulu Perak 2030

No. Warta: 2106

Tarikh Warta: 3 Ogos 2017

Maklumat:

 • Laporan ini boleh didapati di Kaunter Bahagian Rancangan Pembangunan dan Projek Khas,Tingkat 3, PLANMalaysia@Perak. 
 • Harga Jualan RM300/ set dan CD RM50/ set.