• Laman Utama
  • Dasar & Polisi
  • Akta Perancangan Bandar dan Desa

Pengenalan

Akta Perancangan Bandar dan Desa (Akta 172)

Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 172) digubal menurut perkara 76(4) Perlembagaan Persekutuan. Ianya hanya berkuatkuasa di negeri-negeri Semenanjung Malaysia. Walau bagaimanapun pemakaian bagi negeri-negari hanya boleh dibuat pada suatu tarikh yang ditetapkan oleh pihak berkuasa negeri yang berkenaan dengan persetujuan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Bagi negeri Sabah, Sarawak dan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur ianya menggunakan undang-undang perancangannya sendiri.

Pada asalnya Akta 172 ini mengandungi 9 bahagian dengan 59 seksyen dan kemudiannya telah dipinda sebanyak 3 kali iaitu antara tahun 1993 hingga tahun 2001.

Akta Perancangan Bandar Dan Desa (Pindaan)1993 (Akta A866)

Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 172) telah dipinda pada tahun 1993 dan dikenali dengan Akta A866. Akta ini dipinda dengan memasukkan peruntukkan berhubung aktiviti pembetungan agar ianya selaras dengan Akta Perkhidmatan Pembetungan 1993 (Akta 508) yang diwujudkan pada tahun yang sama.

Akta Perancangan Bandar Dan Desa (Pindaan) 1995 (Akta A933)
Pada tahun 1995, sekali lagi Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 172) dipinda bagi menangani kelemahan yang wujud akibat pembangunan yang mengabaikan pemeliharaan alam sekitar khususnya yang berkaitan dengan perintah pemeliharaan pokok. Keseluruhan peruntukkan berkaitan dengan perintah pemeliharaan pokok ini dapat dilihat di Bahagian 5A bermula dari seksyen 35A hingga 35H Akta 172.

Akta Perancangan Bandar Dan Desa (Pindaan) 2001 (Akta A1129)

Sekali lagi Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 172) dipinda dan dikenali sebagai Akta Perancangan Bandar dan Desa (Pindaan) 2001 (Akta A1129). Ianya dibuat bagi menangani masalah yang timbul khususnya dalam sektor hartanah dan mewujudkan peranan kerajaan persekutuan dalam hal ehwal Perancangan Bandar dan Desa selaras dengan semangat tanggungjawab bersama yang diperuntukkan dalam Perlembagaan Persekutuan.

Akta ini juga memuatkan dua bahagian baru dan memperkenalkan beberapa pendekatan baru khususnya dalam sistem rancangan pemajuan dan juga kawalan perancangan ke dalam Akta 172.

Perwartaan Akta Perancangan Bandar dan Desa di Negeri Perak

UNDANG-UNDANG MALAYSIA

Akta 172

AKTA PERANCANGAN BANDAR DAN DESA 1976

LAMPIRAN

NEGERI/DAERAH
PERUNTUKAN
TARIKH KUAT KUASA
KUASA

Perak

Bhg. I hingga III

01-09-1989

Pk. P. U. 35/1989

Perak

Bhg. IV hingga IX

01-07-1991

Pk. P. U. 18/1991

Kinta Barat

Bhg. I hingga III

01-09-1979

Pk. P. U. 42/1979

Taiping

Bhg. I hingga III

01-09-1979

Pk. P. U. 43/1979

Krian

Bhg. I hingga III

01-09-1979

Pk. P. U. 48/1979

Grik

Bhg. I hingga III

01-12-1979

Pk. P. U. 66/1979

Kroh

Bhg. I hingga III

01-12-1979

Pk. P. U. 69/1979

Lenggong

Bhg. I hingga III

01-12-1979

Pk. P. U. 72/1979

Selama

Bhg. I hingga III

01-12-1979

Pk. P. U. 75/1979

Perak Tengah

Bhg. I hingga III

01-12-1979

Pk. P. U. 78/1979

Kinta Selatan

Bhg. I hingga III

01-12-1979

Pk. P. U. 81/1979

Tanjong Malim

Bhg. I hingga III

01-12-1979

Pk. P. U. 84/1979

Hilir Perak

Bhg. I hingga III

01-12-1979

Pk. P. U. 87/1979

T apah

Bhg. I hingga III

01-12-1979

Pk. P. U. 90/1979

Ipoh, Pengkalan Hulu dan Gerik

Bhg. IV hingga IX

01-07-1991

Pk. P. U. 19/1991

UNDANG-UNDANG MALAYSIA

Akta 172

AKTA PERANCANGAN BANDAR DAN DESA 1976

SENARAI PINDAAN

UNDANG-UNDANG YANG MEMINDA

TAJUK RINGKAS

BERKUAT KUASA DARI

Akta A933

Akta Perancangan Bandar dan Desa (Pindaan) 1995

24-04-1997 bagi Perak ( lihat Pk. G. N. 384/1997)

Akta A1129

Akta Perancangan Bandar dan Desa (Pindaan) 2001

11-10-2002 bagi Perak ( lihat Pk. G. N. 853/2002)

UNDANG-UNDANG MALAYSIA

Akta 172

AKTA PERANCANGAN BANDAR DAN DESA 1976

SENARAI SEKSYEN YANG DIPINDA

SEKSYEN

KUASA MEMINDA

BERKUAT KUASA DARI

2

Akta A933

24-04-1997 bagi Perak

Akta A1129

11-10-2002 bagi Perak

2A

Akta A1129

11-10-2002 bagi Perak

2B

Akta A1129

11-10-2002 bagi Perak

4

Akta A933

24-04-1997 bagi Perak

Akta A1129

11-10-2002 bagi Perak

5

Akta A1129

11-10-2002 bagi Perak

6

Akta A1129

11-10-2002 bagi Perak

6A

Akta A1129

11-10-2002 bagi Perak

6B

Akta A1129

11-10-2002 bagi Perak

7

Akta A1129

11-10-2002 bagi Perak

8

Akta A1129

11-10-2002 bagi Perak

9

Akta A1129

11-10-2002 bagi Perak

10

Akta A933

24-04-1997 bagi Perak

Akta A1129

11-10-2002 bagi Perak

11

Akta A1129

11-10-2002 bagi Perak

11A

Akta A1129

11-10-2002 bagi Perak

11B

Akta A1129

11-10-2002 bagi Perak

12

Akta A933

24-04-1997 bagi Perak

Akta A1129

11-10-2002 bagi Perak

12A

Akta A1129

11-10-2002 bagi Perak

13

Akta A933

24-04-1997 bagi Perak

15

Akta A1129

11-10-2002 bagi Perak

16A

Akta A1129

11-10-2002 bagi Perak

16B

Akta A1129

11-10-2002 bagi Perak

20A

Akta A1129

11-10-2002 bagi Perak

21

Akta A933

24-04-1997 bagi Perak

Akta A1129

11-10-2002 bagi Perak

21A

Akta A933

24-04-1997 bagi Perak

21B

Akta A933

24-04-1997 bagi Perak

21C

Akta A933

24-04-1997 bagi Perak

22

Akta A933

24-04-1997 bagi Perak

Akta A1129

11-10-2002 bagi Perak

26

Akta A933

24-04-1997 bagi Perak

Akta A1129

11-10-2002 bagi Perak

27

Akta A933

24-04-1997 bagi Perak

Akta A1129

11-10-2002 bagi Perak

28

Akta A933

24-04-1997 bagi Perak

Akta A1129

11-10-2002 bagi Perak

29

Akta A933

24-04-1997 bagi Perak

Akta A1129

11-10-2002 bagi Perak

30

Akta A933

24-04-1997 bagi Perak

Akta A1129

11-10-2002 bagi Perak

31A

Akta A1129

11-10-2002 bagi Perak

35A

Akta A933

24-04-1997 bagi Perak

Akta A1129

11-10-2002 bagi Perak

35B

Akta A933

24-04-1997 bagi Perak

35C

Akta A933

24-04-1997 bagi Perak

35D

Akta A933

24-04-1997 bagi Perak

35E

Akta A933

24-04-1997 bagi Perak

Akta A1129

11-10-2002 bagi Perak

35F

Akta A933

24-04-1997 bagi Perak

35G

Akta A933

24-04-1997 bagi Perak

35H

Akta A933

24-04-1997 bagi Perak

Akta A1129

11-10-2002 bagi Perak

36

Akta A933

24-04-1997 bagi Perak

Akta A1129

11-10-2002 bagi Perak

38

Akta A1129

11-10-2002 bagi Perak

52A

Akta A933

24-04-1997 bagi Perak

58

Akta A933

24-04-1997 bagi Perak

Akta A1129

11-10-2002 bagi Perak