• Laman Utama
  • Dasar & Polisi
  • Garis Panduan dan Piawaian Perancangan

[1995-2000] [2001-2005] [2006-2010][2011-kini]

No. Tajuk Tarikh Kelulusan JPN Tarikh Kelulusan MMKN Catatan
1. Piawaian Perancangan dan Pembangunan Padang Golf JPN 1/95 14 Februari 1995 08/05/1995 MMKN Kertas Bil. 1287/95 Jumud
2 Piawaian Perancangan Pembangunan Fizikal Pulau-Pulau JPN 4/96 20 November 1996 08/09/1999 MMKN 1348 Jumud
3 gp3 Garis Panduan Perancangan Pembangunan Di Kawasan Persisiran Pantai JPN 3/97 21 Oktober 1997 08/09/1999 MMKN 1348 Semakan Semula
4 gp 4Piawaian Perancangan Penyediaan Kemudahan Asas dan Fizikal Berkaitan Program Rakan Muda JPN 3/97 21 Oktober 1997 08/09/1999 MMKN 1348 Rujuk GP yang dikeluarkan oleh Kem.Belia & Sukan
5 Piawaian Perancangan Guidelines And Geometric Standards On Road Network System JPN 3/97 21 Oktober 1997 08/09/1999 MMKN 1348 Rujuk GP yang dikeluarkan oleh JKR
6 Piawaian Perancangan Pembangunan Taman Atas Bumbung JPN 3/97 21 Oktober 1997 08/09/1999 MMKN 1348 Jumud
7 gp 7 Garis Panduan Perancangan Perusahaan Ternakan Khinzir JPN 3/97 21 Oktober 1997 08/09/1999 MMKN 1348 Rujuk GP yang dikeluarkan oleh Jab. Veterinar
8 gp 8Garis Panduan Kawasan Kolam Takungan Sebagai Sebahagian Tanah Lapang JPN 3/97 21 Oktober 1997 08/09/1999 MMKN 1348 Semakan Semula
9 gp 9Garis Panduan Tempat Ibadat Islam JPN 3/97 21 Oktober 1997 08/09/1999 MMKN 1348 Semakan Semula
10 Garis Panduan Tapak Pelupusan Sisa Toksid dan Sisa Pepejal JPN 1/98 19 Februari 1998 08/09/1999 MMKN 1348 Rujuk Jab. Pengurusan Sisa Pepejal
11 gp 11Piawaian Perancangan Tapak Pencawang Elektrik JPN 1/98 19 Februari 1998 08/09/1999 MMKN 1348 Semakan Semula
12 gp 12Garis Panduan Perancangan Tapak Incinerator JPN 1/98 19 Februari 1998 08/09/1999 MMKN 1348 Rujuk Jab. Pengurusan Sisa Pepejal
13 gp 13Piawaian Perancangan Kawasan Perindustrian JPN 2/98 29 Jun 1998 08/09/1999 MMKN 1348 Semakan Semula
14 gp 14Garis Panduan Perancangan Perumahan Pekerja Kilang JPN 2/98 29 Jun 1998 08/09/1999 MMKN 1348 Semakan Semula
15 Garis Panduan Perancangan Pembangunan Taman Tema (Theme Park) JPN 2/98 29 Jun 1998 08/09/1999 MMKN 1348 Jumud
16 Garis Panduan Pembangunan Rumah Kediaman dan Hotel, Rumah Kedai Desa Negeri Perak dan Perkampungan Industri Tersusun (Perbadanan Kemajuan Negeri) JPN 2/98 29 Jun 1998 - Rujuk GP yang dikeluarkan oleh PKNP
17 Garis Panduan Perancangan Pemeliharaan Topografi Semulajadi Dalam Perancangan dan Pembangunan Fizikal Mengikut Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 172) JPN 3/1998 25 Ogos 1998 08/09/1999 MMKN 1348 Semakan Semula
18 Garis Panduan Perancangan Laluan Kemudahan Utiliti (Service Protocol) JPN 4/98 12 November 1998 08/09/1999 MMKN 1348 Jumud
19 gp 19Garis Panduan Perancangan Untuk Pengkelasan Cerun Bukit Batu Kapor dan Zon Keselamatan (Jab. Mineral & Geosains) JPN 4/98 12 November 1998 08/09/1999 MMKN 1348 Rujuk GP yang dikeluarkan oleh JMG
20 Garis Panduan Pembinaan Corner Shop House Dalam Kawasan Perumahan (PKNPk) JPN 4/98 12 November 1998 - Rujuk GP yang dikeluarkan oleh PKNP
21 gp 21 Garis Panduan Perancangan Tanah Perkuburan Islam dan Bukan Islam JPN 1/99 23 Februari 1999 - Semakan Semula
22 Piawaian Perancangan Kawasan Perdagangan JPN 1/99 23 Februari 1999 08/09/1999 MMKN 1348 Jumud
23 gp 23Garis Panduan Laporan Cadangan Pemajuan (LCP) JPN 1/99 23 Februari 1999 08/09/1999 MMKN 1348  
24 Garis Panduan Perancangan Pembangunan Sejagat (Edisi Pertama) JPN 3/1999 14 September 1999 01/11/2000 MMK Kertas Bil. 569/2000 Jumud
25 gp 25 Piawaian Perancangan Tanah Lapang dan Rekreasi JPN 2/99 25 Mei 1999 08/09/1999 MMKN 1348 Semakan Semula
26Anchor Standard Perumahan Kebangsaan Bagi Perumahan Kos Rendah Satu Tingkat (CIS 1) Serta Standard Perumahan Kebangsaan Bagi Perumahan Kos Rendah Rumah Pangsa (CIS2) JPN 2/2000 28 Ogos 2000 11/04/2001 MMK 1381 Kertas Bil. 232/2001  
27 gp 27 Garis Panduan Kebenaran Merancang Bagi Pembangunan Perumahan Yang Sedia Wujud Tanpa Kebenaran (JPBD Negeri Perak) JPN 2/2000 28 Ogos 2000 28/02/2001 MMK 1379 Kertas Bil. 152/2001  
28 Garis Panduan Perancangan dan Pembangunan Sejagat (Edisi Kedua) JPN 1/2001 12 Februari 2001 17/07/2002 MMK 1398 Kertas Bil. 396/2002  
29 Garis Panduan Perancangan Kemudahan Masyarakat JPN 1/2002 08 Februari 2002 25/09/2002 MMK Kertas Bil. 590/2002 Jumud
30 Garis Panduan dan Piawaian Perancangan Kemudahan Golongan Kurang Upaya JPN 1/2002 08 Februari 2002 25/09/2002 MMK Kertas Bil. 591/2002 Jumud
31 Cadangan Modus Operandi Pelaksanaan Kemudahan Sosial Negara (PINTAS) JPN 2/2002 05 Jun 2002 27/11/2002 MMK Kertas Bil. 878/2002  
32 Garis Panduan dan Piawaian Perancangan Kawasan Pantai JPN 2/2002 05 Jun 2002 27/11/2002 MMK Kertas Bil. 879/2002 Semakan Semula
33 gp 33Garis Panduan Perancangan Kemudahan Pembentungan JPN 3/2002 21 Ogos 2002 19/02/2003 MMK Kertas Bil. 84/2003 Semakan Semula
34 Garis Panduan dan Piawaian Perancangan Kawasan Tasik JPN 3/2002 21 Ogos 2002 19/02/2003 MMK Kertas Bil. 85/2003 Semakan Semula
35 Garis Panduan dan Piawaian Perancangan Tanah Lapang dan Rekreasi JPN 3/002 21 Ogos 2002 19/02/2003 MMK Kertas Bil. 86/2003 Semakan Semula
36 pdfGaris Panduan dan Piawaian Perancangan Taman Industri Teknologi Tinggi dan Rumah Pekerja JPN 1/2003 29 Januari 2003 21/05/2003 MMK 1429 Kertas Bil. 276/2003 Semakan Semula
37 Piawaian Perancangan Perumahan Berbilang Tingkat JPN 1/2003 29 Januari 2003 19/02/2003 MMK Kertas Bil. 275/2003 Semakan Semula
38 Garis Panduan dan Piawaian Perancangan Tempat Letak Kereta JPN 2/2003 26 Mac 2003 - Semakan Semula
39 Garis Panduan Perancangan Kawasan Rizab Sungai Sebagai Sebahagian Tanah Lapang Awam JPN 2/2003 26 Mac 2003 - Semakan Semula
40 Garis Panduan Perancangan Pembangunan Cafe Terbuka JPN 2/2003 26 Mac 2003 - Semakan Semula
41Anchor Garis Panduan Perancangan dan Pembangunan Taman Awam dan Rekreasi Bertema JPN 2/2005 16 Jun 2005 07/09/2006 MMKN 1482 Kertas Bil. 755/2005 Semakan Semula
42 Garis Panduan dan Piawaian Perancangan Perumahan Kos Sederhana Rumah Pangsa JPN 2/2005 16 Jun 2005 07/09/2006 MMKN 1482 Kertas Bil. 756/2005 Semakan Semula
43 Garis Panduan dan Piawaian Perancangan Reka Bentu Imej Bandar. JPN 2/2005 16 Jun 2005 07/09/2006 MMKN 1482 Kertas Bil. 754/2005 Semakan Semula
44 Garis Panduan dan Piawaian Perancangan Perumahan Kos Sederhana Satu dan Dua Tingkat. JPN 1/2006 6 April 2006 10/05/2006 MMKN 1497 Kertas Bil. 479/2006 Semakan Semula
45 Piawaian Perancangan Kedai Kos Rendah (Kedai Rakyat) (JPBD Negeri Perak) JPN 1/2006 6 April 2006 10/05/2006 MMKN 1497 Kertas Bil. 480/2006  
46 Garis Panduan Pembangunan Akuakultur di Malaysia (Jabatan Perikanan) JPN 1/2006 6 April 2006 10/05/2006 MMKN 1497 Kertas Bil. 481/2006 Rujuk GP yang dikeluarkan oleh Jab. Perikanan
47 Garis Panduan Kawalan Bunyi Bising dan Gegaran (Jabatan Alam Sekitar) JPN 1/2006 6 April 2006 10/05/2006 MMKN 1497 Kertas Bil. 482/2006 Rujuk GP yang dikeluarkan oleh JAS
48 Garis Panduan Petunjuk Bandar Mampan MURNInet JPN 2/2006 3 Julai 2006 - Semakan Semula
49 Garis Panduan Penternakan Ayam Secara Sistem Reban Tertutup (Jabatan Perkhidmatan Haiwan) JPN 1/2007 26 Februari 2007 -  
50 Garis Panduan Penempatan dan Pengezonan Industri (Jabatan Alam Sekitar) JPN 1/2007 26 Februari 2007 -  
51 Garis Panduan Keperluan Kebenaran Merancang Bagi Aktiviti Asrama Pekerja dan Pelajar di Premis Kediaman (JPBD Negeri Perak) JPN 1/2007 26 Februari 2007 23/5/2007 MMKN 1521 Kertas Bil. 579/5/2007  
52 Garis Panduan Pelaksanaan Zon Penampan Bagi Aktiviti Perindustrian di Negeri Perak(UPEN) JPN 1/2008 9 Januari 2008 -  
53 Garis Panduan dan Piawaian Perancangan Hypermarket JPN 3/2008 11 Disember 2008 1/4/2009 MMKN Bil.1579 Semakan Semula
54 gp 56Garis Panduan Papan Iklan Luar JPN 2/2009 14 Ogos 2009 21/10/2009 MMKN Bil.1599  
56.Anchor gp 56Garis Panduan Perancangan Gated Community And Guarded Neighbourhood JPN 3/2010
16 DISEMBER 2010
MMK BIL.1725
5 DISEMBER 2012
 
57. Garis Panduan Pembangunan Industri Burung Walit (1GP) JPN 1/2011
21 MAC 2011
MMK BIL.1725
5 DISEMBER 2012
 
58. Pelaksanaan Inisiatif Makmal Pembangunan Hartanah Di Bawah Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia JPN 3/2011
12 DISEMBER 2011
MMK BIL.1725
5 DISEMBER 2012
 
59. gp 59Garis Panduan Perancangan Kejiranan Hijau dan Teknologi Hijau JPN 1/2012
21 MEI 2012
MMK BIL.1725
5 DISEMBER 2012
 
60. Garispanduan dan Piawaian Perancangan Rancangan Perkampungan Tersusun dan Pusat Pertumbuhan Desa JPN 1/2012
21 MEI 2012
MMK BIL.1725
5 DISEMBER 2012
 
61. gp 61Garis Panduan Perancangan Reka Bentuk Sejagat (Universal Design) JPN 2/2012
8 OKTOBER 2012
MMK BIL.1725
5 DISEMBER 2012
 
62. gp 62Garis Panduan Perancangan Pengenalpastian Bagi Pembangunan Semula Kawasan (Brownfield) JPN 2/2012
8 OKTOBER 2012
MMK BIL.1725
5 DISEMBER 2012
 
63. gp 63Garis Panduan Penubuhan Tadika dan TASKA JPN 3/2012
10 DISEMBER 2012
MMK BIL.1734
27 FEBRUARI 2013
Semakan Semula
64 pdf Garis Panduan Perancangan Ladang Solar Negeri Perak

JPN 4/2019            25 November 2019

MMK BIL.1995
17 JUN 2020