No. Garis Panduan Perancangan Tahun Terbitan Status Sehingga Februari 2019 Kelulusan Catatan
JPN MMKN
1. GPP Kemudahan Masyarakat 2013 Diterimapakai Bil. 2/2016 20.06.2016 Bil. 1865 27.07.2016  
2 GPP Kejiranan Hijau 2012 Diterimapakai Bil. 1/2012 21.05.2012 Bil. 1725 05.12.2012  
3 GPP Kawasan Perdagangan 2016 Diterimapakai Bil. 1/2017 27.02.2017 Bil. 1895 12.04.2017  
4 GPP Kawasan Perdagangan (Perubahan/Addendum) 2017 Diterimapakai Bil. 3/2017 07.11.2017 Bil. 1928 17.01.2018  
5 GPP Laluan Kemudahan Utiliti 2012 Belum diterimapakai - - Memerlukan perbincangan lanjut bersama PBT sebelum diangkat ke dalam Mesyuarat JPN Perak untuk diterimapakai.
6 GPP Pembangunan di Kawasan Bukit dan Tanah Tinggi 2009 Diterimapakai Bil. 1/2010 18.03.2010 Bil. 1622 19.05.2010  
7 GPP Pembangunan Fizikal Pulau-Pulau dan Taman Laut 2015 Tidak terima - - Ditolak oleh JPN Bil. 1/2016 (05.05.2016) (rujuk lampiran)
8 GPP Taman Tema 2012 Diterimapakai Bil. 1/2013 18.07.2013 Bil. 1819 17.06.2015  
9 GPP Taman Atas Bumbung 2012 Diterimapakai Bil. 1/2010 18.03.2010 Bil. 1622 19.05.2010  
10 GPP Reka Bentuk Sejagat (Universal Design) 2011 Diterimapakai Bil. 2/2012 08.10.2012 Bil. 1725 05.12.2012  
11 GPP Padang Golf 2013 Diterimapakai dengan pindaan BBil. 2/2018 27.08.2018 Bil.1959 23.01.2019 (rujuk lampiran)
12 GPP Iklan Luar 2009 Diterimapakai Bil. 2/2009 14.08.2009 Bil. 1599 21.10.2009  
13 GPP Gated Community ang Guarded Neighbourhood 2010 Diterimapakai Bil. 3/2010 16.12.2010 Bil. 1725 05.12.2012  
14 GPP Pengenalpastian Bagi Pembangunan Semula Kawasan Brownfield 2012 Diterimapakai Bil. 2/2012 08.10.2012 Bil. 1725 05.12.2012  
15 GPP Lorong Belakang 2014 Diterimapakai Bil. 2/2012 08.10.2012 Bil. 1725 05.12.2012  
16 GPP Lorong Belakang 2012 Diterimapakai Bil. 2/2016 20.06.2016 Bil. 1865 27.07.2016  
17 GPP Penubuhan Tadika dan Taska 2017 Belum diterimapakai - - Memerlukan perbincangan lanjut bersama PBT sebelum diangkat ke dalam Mesyuarat JPN Perak untuk diterimapakai.
18 GPP Papan Tanda Premis Perniagaan 2018 Belum diterimapakai - -
  • Telah dibentangkan ke dalam Mesyuarat Penyelarasan Perancangan PLANMalaysia@ Perak Bersama PBT dan Ketua OSC Negeri Perak Bil.1/2019 (21 Februari 2019)
  • Akan diangkat ke mesyuarat JPN yang akan datang.
19 GPP Tempat Letak Kenderaan 2017 Diterimapakai dengan pindaan Bil. 2/2018 27.08.2018 Bil.1959 23.01.2019 (rujuk lampiran)
20 GPP Pemuliharaan dan Pembangunan Kawasan Sensitif Alam Sekitar (KSAS) 2017 Belum diterimapakai - -  
21 GPP Chalet Atas Air 2017 Diterimapakai Bil. 3/2018 08.11.2018 Bil.1959 23.01.2019