GOAL : CREATION OF QUALITY AND PROSPEROUS ENVIRONMENT

THROUGH EXCELLENT TOWN AND COUNTRY PLANNING SERVICES


THEREFORE WE PROMISE

ORGANIZED STATE PLANNING COMMITTEE MEETINGS
3 meetings annually

GIVE PLANNING ADVICE
Not exceed 14 days

MEMBUAT KEPUTUSAN TERHADAP PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG DI BAWAH SEKSYEN 5(2), AKTA 172
Tidak Melebihi 108 Hari

MEWARTAKAN RANCANGAN STRUKTUR NEGERI (RSN)
Dalam Tempoh 6 Bulan selepas persetujuan Pihak Berkuasa Negeri

MENYEDIAKAN KAJIAN SEMULA RANCANGAN STRUKTUR NEGERI (RSN)
Dalam Tempoh 5 tahun selepas pewartaan

MENYELARAS DAN MENYEDIAKAN PELAN PROJEK KHAS
Dalam Tempoh 60 hari

MENGADAKAN MESYUARAT DENGAN KETUA UNIT PUSAT SETEMPAT (OSC)
Setiap 6 bulan

MENYAMPAIKAN KEPUTUSAN BERTULIS LEMBAGA RAYUAN KEPADA PERAYU DAN RESPONDEN
Dalam Tempoh 10 Hari Dari Tarikh Keputusan Diterima Daripada Pengerusi Lembaga Rayuan

MEMBEKAL MAKLUMAT PERANCANGAN (KATEGORI TIDAK BERPERINGKAT)
Dalam Tempoh 5 Hari

MEMBERI LAYANAN KAUNTER DENGAN BERBUDI BAHASA
Dalam Tempoh 5 Minit