Rayuan akan dikenakan kepada Lembaga Rayuan dan mengikut keperluan proses rayuan itu, iaitu:FI BAYARAN