Notis Hakcipta
Hakcipta Laman Web JPBD Perak Darul Ridzuan dan kandungannya yang termasuk maklumat, teks, imej, grafik, fail suara, fail video dan susunannya serta bahan-bahannya ialah kepunyaan JPBD Perak Darul Ridzuan kecuali dinyatakan sebaliknya.

Tiada mana-mana bahagian portal ini boleh diubah, disalin, diedar, dihantar semula, disiarkan, dipamerkan, diterbitkan, dilesenkan, dipindah, dijual atau diuruskan bagi tujuan komersial dalam apa bentuk sekalipun tanpa mendapat kebenaran secara bertulis yang jelas terlebih dahulu daripada JPBD Perak Darul Ridzuan.

Produk-produk lain, logo dan syarikat atau organisasi yang tercatat di dalam laman web ini adalah kepunyaan syarikat atau organisasi tersebut.