• Laman Utama
  • Khidmat Nasihat Perancangan
  • Pengenalan Kawalan Perancangan

Peranan Pengawalan Perancangan

  1. Memberi khidmat nasihat perancangan bagi permohonan tanah dan tukar syarat tanah
  2. Memberikan cadangan untuk pelan susun atur dan  memberikan cadangan untuk Pelan Pinta Ukur
  3. Memberikan nasihat perancangan bagi permohonan kelulusan pelan bangunan
  4. Pemberian maklumat perancangan untuk tujuan pengambilan tanah dan penentuan pampasan
  5. Mengurusetia Mesyuarat J/K Kawalan Perancangan (Subseksyen 5(2)
  6. Mengurusetia Mesyuarat J/K Teknikal Tanah Tinggi dan Cerun Negeri Perak
  7. Mengurusetia Mesyuarat J/K Rundingan JKR