Jabatan Beriltizam Memberi Perkhidmatan Perancangan Bandar & Desa Yang Cekap dan Berkesan Melalui Perancangan dan Pengawalan Penggunaan Tanah dan Bangunan Berteraskan Sistem Pengurusan Kualiti Yang Mengutamakan Peningkatan Produktiviti dan Sistem Perkhidmatan Penyampaian Secara Berterusan" . Jesturu itu, jabatan ini telah memperoleh persijilan MS ISO 9001:2015.

dasar1

 

dasar2