• Laman Utama
  • MENGENAI PlanMalaysia@Perak
  • Piagam Pelanggan
  • Pencapaian Piagam Pelanggan

 

Pencapaian Pelanggan (Sehingga 31 Disember 2019)

Terakhir Dikemaskini: 4 September 2020
Piagam Pelanggan

Pencapaian 

(Peratus)

 

Piagam Pelanggan 1

MengURUSETIAKAN Mesyuarat Jawatankuasa Perancang Negeri

Tiga (3) Kali Setahun

100 %

Piagam Pelanggan 2

memberi ulasan perancangan BAGI PERMOHONAN KEBENARAN 

MERANCANG

Tidak Melebihi 14 Hari

92.28 %

Piagam Pelanggan 3

MENYELARAS PENYEDIAAN rt DAN RKK SERTA MEMANTAU PERLAKSANAaNYA 

Berdasarkan Program Rancangan Malaysia  5 Tahun

100 %

Piagam Pelanggan 4

MENYEDIA PELAN PROJEK KHAS 

Dalam Tempoh 60 Hari

100 %

Piagam Pelanggan 5

MENGADAKAN MESYUARAT DENGAN KETUA UNIT PUSAT SETEMPAT (OSC)

Dua (2) kali setahun

100 %

Piagam Pelanggan 6

MENyampaikan keputusan bertulis lembaga rayuan kepada perayu DAN responden

Dalam Tempoh 10 Hari Dari Tarikh Keputusan Diterima Daripada Pengerusi Lembaga Rayuan

100 %

Piagam Pelanggan 7

MEMBEKAL MAKLUMAT PERANCANGAN (KATEGORI TIDAK BERPERINGKAT) 

Dalam Tempoh 5 Hari

100 %

Piagam Pelanggan 8

MEMBERI LAYANAN KAUNTER DENGAN BERBUDI BAHASA 

Dalam Tempoh 5 Minit

100 %

Piagam Pelanggan 9

MEMBERI ULASAN PERANCANGAN KE ATAS PERMOHONAN PERANCANGAN TAPAK

Dalam Tempoh 30 Hari

100 %

Piagam Pelanggan 10

MEMBUAT KEPUTUSAN TERHADAP PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG DI BAWAH SUB SEKSYEN 5(2), AKTA 172

Tidak Melebihi 108 Hari

46 %