• Laman Utama
  • MENGENAI PlanMalaysia@Perak
  • Piagam Pelanggan
  • Piagam Pelanggan PLANMalaysia@Perak

Terakhir dikemaskini: 4 Ogos 2020, Selasa


MATLAMAT

PEWUJUDAN PERSEKITARAN YANG BERKUALITI DAN SEJAHTERA DI NEGERI-NEGERI MELALUI PERKHIDMATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA YANG BERKUALITI, SEJAHTERA DAN MAMPAN MENJELANG 2020

DENGAN ITU KAMI BERJANJI UNTUK

1. MENGURUSETIAKAN MESYUARAT JAWATANKUASA PERANCANG NEGERI
Tiga (3) Kali Setahun
2.

MEMBERI ULASAN PERANCANGAN BAGI PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG
Tiga (3) Kali Setahun

3.

MENYELARAS PENYEDIAAN RT DAN RKK SERTA MEMANTAU PELAKSANAANNYA
Berdasarkan Program Rancangan Malaysia 5 Tahun

4.

MENYEDIA PELAN PROJEK KHAS
Dalam tempoh 60 hari

5.

MENGADAKAN MESYUARAT DENGAN KETUA UNIT PUSAT SETEMPAT (OSC)
Dua (2) kali setahun

6.

MENYAMPAIKAN KEPUTUSAN BERTULIS LEMBAGA RAYUAN KEPADA PERAYU DAN RESPONDEN
Dalam Tempoh 10 hari dari tarikh keputusan diterima daripada Pengerusi Lembaga Rayuan

7.

MEMBEKAL MAKLUMAT PERANCANGAN (KATEGORI TIDAK BERPERINGKAT)
Dalam tempoh 5 hari

8.

MEMBERI LAYANAN KAUNTER DENGAN BERBUDI BAHASA
Dalam tempoh 5 minit

9.

MEMBERI ULASAN PERANCANGAN KE ATAS PERMOHONAN PERANCANGAN TAPAK
Dalam tempoh 30 hari

10. MEMBUAT KEPUTUSAN TERHADAP PERMOHONAN KEBERNARAN MERANCANG DI BAWAH SUB SEKSYEN 5(2), AKTA 172
Tidak melebihi 108 Hari
11.

MENGADAKAN SEBARAN RANCANGAN STRUKTUR NEGERI
Sekurang-kurangnya satu (1) kali setahun