• Laman Utama
  • MENGENAI PlanMalaysia@Perak
  • Visi Misi & Objektif

VISI

Menjadi Peneraju Perancangan Bandar dan Desa Ke Arah Mewujudkan Persekitaran Kehidupan Yang Berkualiti, Sejahtera dan Mampan Menjelang 2020.

MISI

Memacu Perancangan Fizikal Negara melalui Pelaksanaan dan Pemantauan Perancangan Pembangunan yang Komprehensif, Sistematik dan Inovatif ke Arah Kesejahteraan Masyarakat.

 

OBJEKTIF JABATAN

  1. Melaksanakan Dasar Perancangan Bandar dan Desa selaras dengan Dasar Pembangunan Negara dan Wawasan 2020
  2. Mengawalselia pemakaian dan pelaksanaan Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 172) dan pindaan-pindaannya serta Kaedah-Kaedah Perlaksanaan di Seluruh Negeri Perak.
  3. Memberi khidmat nasihat perancangan kepada Kerajaan Negeri, Jabatan Agensi Kerajaan serta orang awam.
  4. Mengumpul, membekal maklumat-maklumat spatial dan artibut.
  5. Menerbit dan menyiar buletin, monograf dan lain-lain siaran yang berhubungan dengan Perancangan Bandar dan Desa.
  6. Menyediakan kepakaran kepada setiap anggota bagi mempertingkatkan Kualiti Perkhidmatan dan Sistem Perkhidmatan Penyampaian Jabatan secara berterusan.