1. Untuk mewujudkan persekitaran tempat kerja yang kondusif dan selamat;
  2. Untuk memastikan pengurusan operasi JPBD menjadi mudah, cekap, berkesan dan  mesra pelanggan ;
  3. Untuk memastikan pengurusan rekod, dokumen, fail dan stor yang lebih sistematik;
  4. Untuk meningkatkan semangat kerjasama dan budaya kerja berpasukan ; dan
  5. Untuk meningkatkan imej JPBD sebagai jabatan yang unggul dalam perancangan fizikal Negara.