Peranan dan fungsi Unit Projek Khas adalah seperti berikut:

Melaksanakan tugas penyediaan Pelan Susunatur Rancangan Perkampungan Tersusun (RPT) / Rancangan Tanah Berkelompok (RTB) bagi membolehkan jabatan menjalankan fungsi yang ditetapkan dengan cekap dan berkesan.

  1. Menyediakan Pelan Susunatur
  2. Membuat lawatan dan pemeriksaan tapak cadangan;
  3. Menyediakan laporan lawatan tapak;
  4. Mengurusetiakan Mesyuarat Teknikal Projek Khas.

Melaksanakan tugas penyediaan Pelan Konsep Pembangunan bagi membolehkan jabatan menjalankan fungsi yang ditetapkan dengan cekap dan berkesan.

  1. Menyediakan Pelan Konsep
  2. Membuat Lawatan dan Pemeriksaan tapak cadangan;
  3. Menyediakan Laporan lawatan tapak; dan
  4. Mengedarkan pelan konsep yang diperakui.

Melaksanakan tugas penyediaan Coffee Table Book Morfologi Pembangunan Pekan-Pekan Kecil Negeri Perak bagi membolehkan jabatan menjalankan fungsi yang ditetapkan dengan cekap dan berkesan

Malim Nawar Gopeng

Pengkalan Hulu, Hulu Perak

Chenderiang, Tapah

Manong, Kuala Kangsar

Kuala Sepetang, Larut Matang

 

Jenis-jenis Projek

1. Projek Khas Kerajaan Dengan syarat konsep perancangan dan penyediaan pelan susun atur bagi projek-projek kerajaan seperti pelan landskap, pelan pembangunan, perancangan ulasan-ulasan dan kajian tapak.

2. Pusat Pertumbuhan Baru Menyediakan pelan konsep dan pelan susun atur dan pelan baru memberikan laman web komentar baerkaitan bersama-sama laporan analisis tanah.

3. Perancangan Berstruktur Perkampungan Menyediakan laporan dan kajian tapak yang telah dikenal pasti untuk perancangan kampung sebelah yang dianjurkan dan menyediakan draf pelan susun atur bagi kajian semula agensi-agensi berkaitan apabila kajian itu dibuat.

4. Perancangan Pertanian Kumpulan Menyediakan laporan dan kajian tapak yang telah dikenal pasti untuk perancangan pertanian yang akan datang dan menyediakan draf pelan susun atur bagi kajian semula agensi-agensi berkaitan apabila kajian itu dibuat.

5. Perumahan Kos Rendah Menyediakan suatu laporan mengenai keperluan untuk perumahan kos rendah di negeri ini.

6. Kemudahan Awam Perancangan Menyediakan suatu laporan mengenai keperluan untuk perumahan kos rendah di negeri ini.

7. Infrastruktur dan Utiliti Menyediakan suatu laporan mengenai keperluan untuk perumahan kos rendah di negeri ini.