• Laman Utama
  • PERKHIDMATAN
  • Rancangan Pemajuan
  • Penglibatan AwamBagaimana Awam Terlibat dalam Rancangan Pembangunan


Penyediaan rancangan pembangunan langsung memberi kesan kepada penduduk tempatan dan Akta 172 membolehkan orang ramai untuk mengambil bahagian dalam pembangunan.
 
 
Seksyen 12A menyediakan persediaan sebelum RT, Pihak Berkuasa Perancang Tempatan (PBPT) hendaklah mengadakan publisiti awal berkenaan dengan draf RT yang akan disediakan.
 
Subseksyen 13 (2) memperuntukkan selepas draf RT disediakan. PBPT mesti menyediakan satu salinan laporan yang akan diedarkan dan dipaparkan kepada orang ramai memeriksa tidak kurang daripada empat (4) minggu.
 
Orang ramai boleh membuat bantahan sekiranya terkilan dengan perkara-perkara yang terkandung dalam draf RT. Publisiti Draf RT boleh dilanjutkan lanjut untuk tempoh yang tidak melebihi empat (4) minggu atas permintaan ramai.
 
Notis dan pengumuman awam yang akan diterbitkan dalam tiga keluaran akhbar itu sebagaimana yang diperuntukkan di bawah subseksyen 13 (2).
 
Jika RT telah diluluskan dan diwartakan, semua aktiviti pembangunan perlu mematuhi RT.