• Laman Utama
  • PERKHIDMATAN
  • Rancangan Pemajuan
  • Rancangan Fizikal Negara (RFN)

Pengenalan

Rancangan Fizikal Negara (RFN) merupakan suatu pernyataan bertulis yang merumuskan dasar-dasar strategik bagi menentukan hala tuju pembangunan fizikal dan pemuliharaan Semenanjung Malaysia. Rancangan Fizikal Negara telah diluluskan oleh Majlis Perancang Fizikal Negara pada 26 April 2005.
 
Kelulusan ini bermakna bahawa Rancangan Fizikal Negara kini perlu membimbing perancangan fizikal dan dilaksanakan di kerajaan persekutuan dan negeri di Semenanjung Malaysia, dan sebagainya:
 
Dasar-dasar Rancangan Fizikal Negara perlu diselaraskan dengan dasar-dasar sektoral lain yang berkaitan.
 
Cadangan-cadangan Rancangan Fizikal Negara perlu diperincikan dalam Rancangan Struktur dan Rancangan Tempatan membentuk asas bagi pembangunan semua negara, dan
 
Cadangan-cadangan Rancangan Fizikal Negara perlu memberi petunjuk kepada agensi-agensi persekutuan dan negeri dalam pembangunan program-program dan projek-projek Rancangan Lima Tahun Malaysia.