• Laman Utama
  • PERKHIDMATAN
  • Rancangan Pemajuan
  • Sistem Rancangan Pemajuan
Rancangan Pembangunan
Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 172) memperuntukkan bahawa pihak berkuasa perancang tempatan (PBPT) untuk menyediakan rancangan tempatan dan rancangan struktur yang telah disediakan oleh Pengarah Perancangan Bandar dan Desa (JPBD) Negeri.