• Laman Utama
  • PERKHIDMATAN
  • Rayuan Perancangan
  • Lembaga Rayuan Negeri Perak
Penubuhan
  • Lembaga Rayuan Negeri Perak ditubuhkan di bawah peruntukan Seksyen (36), Akta Perancang Bandar dan Desa 1976 (Akta 172). Ia bertujuan untuk memberi peluang kepada orang awam mengemukakan rayuan sekiranya terkilan atau tidak berpuashati dengan keputusan pihakberkuasa perancangan tempatan dan seterusnya menimbangkan kes-kes rayuan tersebut dimana;
  • Lembaga Rayuan sebagai satu badan berkecuali (independent body) yang dilantik oleh Pihakberkuasa Negeri bagi menyelesaikan pertikaian di antara perayu dengan pihakberkuasa perancang tempatan khususnya yang terbit dari sesuatu keputusan perancangan yang mana perayu itu sama ada sebagai pembantah, pemohon, pemilik atau pengguna merasa terkilan.
  • Lembaga Rayuan sebagai suatu tribunal bertanggungjawab mendengar, mempertimbang dan membuat keputusan kepada kes-kes sebagaimana dinyatakan di bawah Akta 172 dan Akta (Pindaan) A933, Akta Perancangan Bandar dan Desa.

Bilik Lembaga Rayuan Negeri Perak

Perlantikan Ahli Lembaga Rayuan Negeri Perak

Sesi 2010/2012