• Laman Utama
  • PERKHIDMATAN
  • Rayuan Perancangan
  • Memfailkan Rayuan


Borang-Borang yang diperlukan Dalam Proses Rayuan

Rayuan boleh dibuat dengan melengkapkan Borang Permohonan Rayuan mengikut kes-kes rayuan, iaitu: (seperti yang dilampirkan)

 

NO.

BORANG JENIS RAYUAN
i. Borang A Kaedah 4(2) (a)
Rayuan-Rayuan Terhadap Keputusan Pihak Berkuasa Perancangan Tempatan
ii. Borang B Kaedah 4(2) (b)
Notis Rayuan Terhadap Amaun Bayaran Balik Bulanan/ Pampasan
iii. Borang C Kaedah 4(2) (c) Notice of Appeal Against Notice of Demand
iv. Borang D Kaedah 4(2) (d)
Notice of Appeal Against Tree Preservation Order
Under Section 35C of the Act.
v. Borang E Kaedah 4(2) (e)
Notice of Appeal Against Duty to Replace
Tree Under Section 35 E (3) of the Act.