Penilaian Laman Web PLANMalaysia@Perak Bagi Sessi 2 2019

Tuan/Puan,

Jabatan ini amat mengharapkan Tuan/Puan untuk menilai Laman Web PLANMalaysia@Perak bagi membolehkan kami bertindak ke arah penambahbaikkan laman web ini.

Kerjasama pihak Tuan/Puan amatlah dihargai.

Sekian, terima kasih.