• Laman Utama
 • Sistem Perancangan Pemajuan
 • Rancangan Struktur Negeri Perak 2020
 1. Dokumen yang menyediakan rangkakerja perancangan untuk tujuan memandu dan mengawal pembangunan fizikal di seluruh Negeri Perak sehingga tahun 2020.
 2. Pihak Berkuasa Negeri telah meluluskan RSN Perak 2020 pada 19 Desember 2007 dan diwartakan pada 10 April 2008.
 3. Rancangan Pembangunan Negeri (State Development Plan).
 4. Landasan ke arah merealisasikan Wawasan Perak Maju 2015.
 5. Secara keseluruhannya, RSN Perak 2020 mempunyai
   • 13 Dasar Perancangan Strategik (DSPN),
   • 36 Strategi Perlaksanaan (SP) dan
   • 78 Projek Strategik Negeri (PSN).