• Laman Utama
  • Sistem Perancangan Pemajuan
  • Sistem Rancangan Pemajuan

Rancangan Pembangunan
Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 172) memperuntukkan bahawa pihak berkuasa perancang tempatan (PBPT) untuk menyediakan rancangan tempatan dan rancangan struktur yang telah disediakan oleh Pengarah Perancangan Bandar dan Desa (JPBD) Negeri.